Meer Bloei Opleidingen

Algemene voorwaarden

  1. Toelating

Iedereen kan als deelnemer worden toegelaten tot de workshops en/of opleidingen verzorgd door Meer Bloei mits hij/zij voldoet aan de toelatingseisen.

 

De toelatingseisen zijn:

  • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau (MBO-diploma aangevuld met minimaal 2 jaar werkervaring in een functie op HBO niveau)
  • Een goede mentale gezondheid

 

Met het ondertekenen van het inschrijvingsformulier geeft de deelnemer aan zowel geestelijk als lichamelijk geen beperkingen te hebben die gepaste fysieke interactie (spiertesten) met andere deelnemers in de weg staan.

 

Bij inschrijving vindt een oriënterend (telefoon)gesprek plaats.

 

 

  1. Aanmelding en inschrijving

 

2.1. Aanmelden gebeurt door middel van het invullen van het aanmeldformulier op de website.

 

2.2. Nadat Meer Bloei Praktijk voor Kinesiologie de aanmelding heeft ontvangen ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving.

 

2.3 Nadat Meer Bloei Praktijk voor Kinesiologie het studiegeld heeft ontvangen ontvangt de deelnemer alle relevante informatie en wordt contact opgenomen voor de intake.

 

 

  1. Annulering en wijzigingen

 

3.1. Na inschrijving heeft de deelnemer 14 werkdagen bedenktijd om zijn/haar inschrijving te annuleren. Het eventueel betaalde studiegeld wordt volledig gerestitueerd.

 

3.2. De directie behoudt zich het recht voor bij eventuele onvoldoende belangstelling de opleiding geen doorgang te laten vinden of te verplaatsen. Ingeschreven deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 

 

  1. Studiegeld

 

Het studiegeld bestaat uit:

- cursusgeld

- kinesiologische coaching (indien van toepassing)

- aanschaf van syllabi of boeken

- gebruik van de online leeromgeving (indien van toepassing)

- onbeperkt gebruik van koffie/thee tijdens cursusdagen

 

De deelnemer heeft een betalingsverplichting voorafgaand aan deelname aan de opleiding.

Restitutie van het studiegeld is niet mogelijk. 

 

 

  1. Rechten van de deelnemer

 

De inschrijving geeft de deelnemer recht om:

- de opleidingsdagen bij te wonen

- het studiemateriaal te ontvangen bij de behorende lessen

- gebruik te maken van voorzieningen die voor de deelnemer binnen de opleiding getroffen zijn (bijvoorbeeld kinesiologische balansen c.q. vragenuur)

 

 

  1. Vrijstelling van aansprakelijkheid

 

6.1. Meer Bloei Praktijk voor Kinesiologie en de docenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan goederen van de studenten, lichamelijk letsel en dergelijke opgelopen gedurende het verblijf in of om de door de opleiding gehuurde gebouwen.

 

6.2. Het betreden van het terrein en het gebouw gebeurt geheel op eigen risico.

 

 

  1. Auteursrecht en eigendomsrecht

 

7.1. Het kopiëren of anderszins vermenigvuldigen dan wel elektronisch of digitaal vastleggen van studiemateriaal van Meer Bloei Praktijk voor Kinesiologie is  voorbehouden aan de opleiding.

 

7.2. Voor zover het materiaal betreft dat door een andere auteur is geschreven ten  bate van de opleiding, rust het auteurs- en eigendomsrecht bij de auteur en  het recht op gebruik en vermenigvuldiging bij de opleiding.

 

7.3. Studenten mogen studiemateriaal, gekregen of aangeschaft, behouden.

 

 

  1. Aanwezigheid

 

8.1. Om het Welness Stress Release certificaat te ontvangen moeten alle opleidingsdagen worden bijgewoond. Mocht door ziekte of andere  overmacht situaties de deelnemer één of meerdere lessen missen, dan kan deze  bij een andere groep ingehaald worden (dat kan een half jaar of jaar later zijn).

 

8.2. Indien inhalen niet mogelijk is vanwege geldige redenen, kan in overleg met de directie een aanvullende opdracht worden vastgesteld.